EU og Norge bommer på miljømål

Europa vil bare oppnå en liten andel av sine miljømål for 2020, fastslår EUs miljøbyrå EEA.

Saken oppdateres.

I en ny rapport gjennomgår EEA statusen for målene satt av EUs medlemsland og andre land som omfattes av byråets arbeid, blant dem Norge.

Av 35 miljømål for 2020 ligger det bare an til at seks blir oppnådd. I tillegg vil ni mål trolig delvis bli nådd.

– Vi tar fortsatt ikke de nødvendige grepene for å redusere klimagasser, ta vare på naturen og utvikle en økonomi som er innenfor naturens tåleevne. Vi skal gå grundig gjennom rapporten og se hvor Norge gjør det bra og hvor vi må skjerpe tiltakene, sier klima og miljøminister Ola Elvestuen (V) i en uttalelse.

En stor utfordring i Norge er klimautslippene, og det norske utslippsmålet for 2020 blir høyst sannsynlig ikke nådd.

Truede arter

EEA-rapporten gir et øyeblikksbilde av miljøtilstanden i Europa og måler framdriften mot de etablerte miljømålene.

Noen av konklusjonene er at artsmangfoldet synker raskt, at det er overforbruk av naturressurser og at konsekvensene av klimaendringene blir større.

I 2030 ligger det foreløpig an til at enda færre miljømål blir nådd. EEA advarer om at europeiske land ikke er i rute for å nå sine mål for klimautslippene det neste tiåret.

– Det er nedslående å se at det ikke har vært forbedring siden forrige rapport i 2015, så vi er nødt til å få opp tempoet for å reversere de dystre utsiktene mot 2030, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Større oppmerksomhet

Målene for 2020 som trolig vil bli nådd, omfatter blant annet beskyttede land- og havområder, effektivisering av ressursbruk og fornybar energi.

På områder som artsmangfold, luftforurensing og samlede klimautslipp er utviklingen mindre oppløftende.

I de europeiske mat-, transport- og energisystemene er det behov for store omstillinger, ifølge Miljødirektoratet, som kaller EEA-rapporten den mest omfattende miljøvurderingen noensinne gjennomført i Europa.

EEA-sjef Hans Bruyninckx gleder seg likevel over at klima og miljø får større oppmerksomhet både fra vanlige europeere og EUs ledere.

Bruyninckx sier til nyhetsbyrået DPA at EU-kommisjonenes nye leder Ursula von der Leyen har satt klimaendringene høyere på dagsordenen enn noen gang før.(©NTB)

På forsiden nå