Advarsel til menneskeheten: En halv million insektarter kan dø ut

Verden står midt i en insektkrise, og følgene kan bli katastrofale for menneskeheten, advarer forskere.

Monarksommerfuglen er en av tusenvis av insektarter som kan bli utryddet. Årsaken er bruk av insektmidler og klimaendringer, samt at leveområdene deres skrumper inn.  Foto: Blackwell / AP / NTB scanpix

Saken oppdateres.

En million arter står i fare for å dø ut, og halvparten av dem er insekter.

– Den pågående krisen med insektdød er dypt foruroligende. Og vi kjenner bare til toppen av isfjellet, sier biologen Pedro Cardoso, som arbeider ved naturhistorisk museum i Helsingfors i Finland.

Han er hovedforfatter for studien som ble publisert i tidsskriftet Conservation Biology tirsdag.

I løpet av 500 millioner år har jorden opplevd masseutryddelse av arter fem ganger tidligere. Den siste skjedde for 66 millioner år siden, og skyldtes et massivt asteroidenedslag. Det var da dinosaurene døde.

LES OGSÅ: Klimamålet skjerpes: Kutt på minst 50 prosent innen 2030

Menneskene står bak

Nå opplever planeten en sjette runde med masseutryddelse av arter, og denne gangen er det menneskeheten som forårsaker den, fastslår forskerne.

– Menneskelig aktivitet er ansvarlig for nesten all nedgang i insektpopulasjonen og utryddelser, sier Cardoso.

Hovedårsaken til massedøden er at insektenes leveområder forsvinner, deretter følger forurensing, spesielt bruk av insektmidler, samt at det innføres nye arter til områder hvor de ikke hører hjemme.

Klimaendringer bidrar også, i tillegg til overutnyttelse – over 2000 insektarter er rett og slett menneskemat.

LES OGSÅ: Stian får plass til alle klærne sine i en bag

Verdifulle tjenester

Når sommerfugler, biller, maur, bier, veps, fluer, sirisser og øyenstikkere forsvinner, får det følger som er langt større enn at den enkelte art blir borte.

For insektartene er en viktig brikke i økosystemene og utfører viktige «tjenester» som ikke kan gjøres av andre. De pollinerer, bidrar i næringssyklusen og bekjemper skadelige insekter i jordbruket.

Verdien av tjenestene de leverer er anslått til minst 57 milliarder dollar årlig i USA, ifølge en forskningsartikkel som ble publisert i tidsskriftet BioScience i 2006.

På verdensbasis er verdien av insektpollinering anslått til 235–577 milliarder dollar årlig, ifølge FNs naturpanel (IPBES).

Mange dyr er også helt avhengig av at det er nok insekter for å overleve. At antallet fugler i Europa og USA har falt kraftig, har blitt knyttet til kollaps i insektpopulasjonene.

Ukjent omfang

Forskere anslår at det er 5,5 millioner forskjellige insektarter på jorda, men bare en femdel er identifisert og har fått navn. Derfor er omfanget av insektutryddelsen større en rapporteringen skulle tilsi, mener Cardoso.

Mellom fem og ti prosent av alle insektarter har dødd ut siden den industrielle revolusjonen kom i gang for alvor for om lag 200 år siden.

Studien Cardoso og hans kolleger står bak, har fått tittelen «Forskernes advarsel til menneskeheten om insektutryddelse». Den følger opp en advarsel forfattet av eksperter for 25 år siden og en ny advarsel fra 2017, som 15 000 forskere undertegnet

På forsiden nå