Historiens verste pandemier

Hva er verst av pest eller kolera? Verdenshistorien er full av lidelse knyttet til sykdom.

«Mor, der kommer en kjærring.» Forestillingene om pesten står fremdeles sterkt. Theodor Kittelsens tegninger har blitt stående i Norge som selve symbolete på Svartedauden som utslettet halve befolkningen i Norge. Foto: Scanpix 

Det er mye vi ikke vet om koronaviruset ennå, men mye tyder på at sett i gjennom historiens forstørrelsesglass så er det knapt en dråpe i havet sammenlignet med de store kampene menneskeheten har kjempet mot virus og bakterier gjennom tusenvis av år.