Kraftig nedgang i antallet premature fødsler i Danmark

Antallet premature fødsler har falt med 90 prosent i Danmark i tiden der store deler av landet har vært nedstengt som følge av koronapandemien.

Saken oppdateres.

Statens Serum Institut og Rigshospitalet i København har undersøkt fødselstallene for de fem siste årene og fant at det var en markert nedgang i antallet for tidlig fødte mellom 12. mars og 14. april i år, sammenlignet med tidligere år.

31.180 fødsler er inkludert i studien, blant dem 1.566 premature fødsler der barnet kom til verden før uke 37 i svangerskapet.

Det samlede antallet fødsler har vært omtrent det samme i år som i tidligere år, men antallet som fødes for tidlig har falt med 90 prosent.

Årsaken er trolig at gravide kvinner i likhet med alle andre dansker har måttet endre atferd som følge av koronatiltakene, og at dette har hatt en forebyggende effekt.

(©NTB)

På forsiden nå