EU får sin egen kriseberedskap

Hittil har EU vært avhengig av bidrag fra medlemslandene til å håndtere kriser, men nå skal unionen få sin egen kriseberedskap og bygge opp et utstyrslager.

Saken oppdateres.

Unionen er i dag ikke rustet til å takle en krise som rammer alle medlemslandene, mener kommisjonen. Derfor vil de bruke 2 milliarder euro – 21,5 milliarder kroner – de neste sju årene på å bygge opp strategiske reserver av utstyr til håndtering av en ny pandemi, skogbranner eller biologiske, kjemiske eller andre store kriser.

– Da koronaviruset rammet, hadde vi ikke myndighet eller mulighet til å tilby utstyr. Vi kunne bare oppfordre til samarbeid. Noe av det vi har lært, er at EU må ha et mer robust system for sivil beskyttelse. Vi vil sikre at EU er godt rustet når de nasjonale løsningene blir overbelastet, sier krisekommissær Janez Lenarcic.

Det nye tiltaket får navnet rescEU og skal inngå i EUs såkalte sivilbekyttelsesmekanisme. Forslaget er en del av det reviderte langtidsbudsjettet som ble lagt fram sammen med EU-kommisjonens forslag til gjenreisingstiltak for EU-økonomien i forrige uke.

(©NTB)

På forsiden nå