ESB utvider støttekjøp av verdipapirer

Den europeiske sentralbanken skal bruke ytterligere 600 milliarder euro på støttekjøp av verdipapirer. Euroøkonomien vil krympe med 8,7 prosent, anslår banken.

Saken oppdateres.

Den nye potten går inn i det midlertidige oppkjøpsprogrammet PEPP, som fra før er på 750 milliarder euro. Dermed har sentralbanken totalt 1.350 milliarder euro å rutte med. Det tilsvarer 14.355 milliarder kroner eller nesten ett og et halvt norsk oljefond.

Målet med PEPP er å dempe den finansielle risikoen i eurosonen ved å tilføre mer kapital i økonomien.

Ved utgangen av mai hadde banken brukt 235 milliarder av PEPP-midlene. Brorparten av pengene, nærmere 190 milliarder, var brukt på verdipapirer fra offentlig sektor. De største beløpene er brukt i Tyskland og Italia – henholdsvis 47 og 37 milliarder.

ESB kom også med en ny prognose for den økonomiske utviklingen i eurosonen. Som en følge av koronapandemien tror banken at økonomien vil krympe med 8,7 prosent i år. Til neste år er det ventet at de 19 landene som bruker EUs fellesvaluta, vil ta igjen noe av det tapte, med en økning på 5,2 prosent.

– Men tempoet og omfanget av den økonomiske gjenreisingen er fortsatt svært usikkert, understreker sentralbanksjef Christine Lagarde.

Banken venter en inflasjon på bare 0,3 prosent i år, fulgt av 0,8 prosent neste år og 1,3 prosent i 2022. Det er betydelig lavere enn forrige prognose på henholdsvis 1,1, 1,4 og 1,6 prosent.

(©NTB)

På forsiden nå