12 000 mennesker kan dø av sult hver dag som følge av koronaviruset

Oxfam advarer om at 12 000 mennesker hver dag kan dø av sult som følge av koronapandemien innen året er omme. Det er potensielt flere enn av selve viruset.

In this Sunday, June 14, 2020 photo, seven-month-old Issa Ibrahim Nasser is brought to a clinic in Deir Al-Hassi, At seven months old, Issa weighs only three kilos. Like him, hundreds of children suffer from acute severe malnutrition because of poverty and grinding conflict. Yemen. (AP Photo/Issa Al-Rajhi)  Foto: Issa Al-Rajhi

Saken oppdateres.

Den britiske hjelpeorganisasjonen skriver i en ny rapport at «konflikt, klimakrisen, ulikhet og et ødelagt matsystem gjør at flere millioner mennesker lever i, og dør av, sult hvert år».

Oxfam peker på flere ting som nå kan gjøre problemene verre, inkludert storskala arbeidsløshet, vansker med produksjon i jordbruket som følge av sykdom og nedstengninger, og vansker med å få distribuert nødhjelp.

Verdens matvareprogram WFP anslår at antall mennesker i sultkrise vil øke til 270 millioner innen året er omme som følge av pandemien. Det er en økning på 82 prosent siden 2019, og betyr at mellom 6000 og 12 000 mennesker kan dø av sult hver dag – og kanskje også fler.

I Oxfam-rapporten pekes det ut ti særdeles sårbare land og områder: Jemen, Afghanistan, Venezuela, Kongo, Sør-Sudan, Etiopia, Syria, Sudan, Haiti og i den vestlige delen av Sahel-regionen.

Sahel-landene som trekkes fram er Burkina Faso, Mali, Mauritania, Niger, Tsjad, Senegal og Nigeria.

Disse landene og regionene rommer i dag 65 prosent av verdens sultrammede. Men organisasjonen advarer også om skummel utvikling i flere nye land.

«Mellominntektsland som India, Sør-Afrika og Brasil har raskt stigende sultnivå, da millioner av mennesker som så vidt klarte seg, nå har blitt vippet over kanten av pandemien», heter det i rapporten.

På forsiden nå