BNP raser i hele EU

Eurosonens økonomi krympet med 12,1 prosent i årets andre kvartal, ifølge Eurostat. Siden nyttår er nedgangen på hele 15 prosent.

Saken oppdateres.

Fallet er det største siden Eurostat begynte å føre oversikt. Utviklingen er i tråd med forventningene og tidligere indikasjoner, etter at land over hele kontinentet er blitt hardt rammet av det økonomiske uføret koronapandemien har brakt med seg.

Som følge av reiserestriksjoner og nedstengninger, har turismen nesten stoppet helt opp, og handelen er også hardt rammet. Verdensøkonomien er ventet å gå inn i den verste resesjonen siden andre verdenskrig.

Storbritannia, som ikke lenger er med i EU, hadde størst nedgang i BNP av landene i Eurostats oversikt, med 20,4 prosent. Også Spania (18,5 prosent), Ungarn (14.5 prosent), Frankrike (13,8 prosent) og Portugal (13,9 prosent) har stor nedgang.

De nordiske landene kommer best ut. Finlands BNP sank med 3,2 prosent. Også Danmark klarte seg relativt bra, selv om det ble et rekordstort BNP-fall på 7,4 prosent. I Sverige sank BNP med 8,6 prosent siste kvartal.

Statistikken er foreløpig, og flere EU-land, blant dem Estland, Irland og Hellas, har ikke lagt fram sine kvartalstall ennå.

(©NTB)

På forsiden nå