Søreide ber Israel skrinlegge varslet utvidelse av bosetninger

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) ber Israel skrinlegge den varslede utvidelsen av de ulovlige bosetningene på den okkuperte Vestbredden.

Saken oppdateres.

Ifølge den norskstøttede israelske fredsorganisasjonen Peace Now menneskerettighetsorganisasjonen ble det denne uka besluttet å bygge over 4.400 nye boenheter i bosetningene.

Nyheten vekker sterke reaksjoner, og både FNs spesialutsending i Midtøsten, Nikolaj Mladenov, og EUs utenrikssjef Josep Borrell har protestert og ber Israel skrinlegge planen.

Fredag kom også utenriksministrene i Tyskland, Storbritannia, Frankrike, Italia og Spania med en felles uttalelse, der de slår fast at de israelske bosetningene i okkuperte palestinske områder er ulovlige.

– Utvidelse av bosetninger er et brudd på internasjonal lov og undergraver ytterligere muligheten for en tostatsløsning som kan sikre en rettferdig og varig fred i den israelsk-palestinske konflikten, heter det i uttalelsen.

Norsk protest

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide er også sterkt kritisk til den varslede utvidelsen.

– Norge oppfordrer israelske myndigheter til å reversere beslutningen om å bygge nesten 5.000 nye bosettingsenheter på okkupert palestinsk territorium, sier hun til NTB.

Norge har i likhet med flere andre land tatt dette direkte opp med israelske myndigheter.

– Norge anser bosetningene for å være folkerettsstridige. Den norske holdningen er blant annet forankret i en rekke resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd, senest i resolusjon 2.334, sier Søreide.

Resolusjonen ble vedtatt i desember 2016 og krever øyeblikkelig byggestans i bosetningene.

Palestinske myndigheter kaller den varslede utvidelse av bosetningene et ytterligere bevis på at Israel er i ferd med å annektere Vestbredden.

Brudd på folkeretten

– Jeg er bekymret for at denne ukens godkjenning av nye bosetninger undergraver forsøk på å bygge tillit mellom israelere og palestinere, og mulighetene for en fremforhandlet tostatsløsning mellom partene, sier Søreide.

– Det er også en risiko for at denne beslutningen vil begrense mulighetene for dialog og samarbeid mellom Israel og den arabiske verden, legger hun til.

Nærmere 800.000 israelske bosettere bor i dag i rundt 240 bosetninger og såkalte utposter på Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem, som ble okkupert i 1967.

Bosetningene er opprettet i strid med den fjerde Genèvekonvensjonen, der det i artikkel 49 heter «Okkupantmakten skal ikke deportere eller forflytte deler av sin egen sivilbefolkning til territoriene som okkuperes».


(©NTB)

På forsiden nå