Polsk domstol strammer inn på abortlovgivningen

Polens grunnlovsdomstol fastslår at det er forbudt med abort som følge av skader på fosteret. Landets strenge abortlovgivning blir dermed enda strengere.

Saken oppdateres.

Kjennelsen innebærer i praksis at abort nærmest blir forbudt i Polen. Lovbestemmelsen som nå er underkjent, er grunnlaget for nesten alle aborter i landet.

Domstolen mener at lovbestemmelsen bryter med den grunnlovsfestede beskyttelsen som alle mennesker har rett på. Beslutningen ble kunngjort av domstolens leder Julia Przylebska torsdag.

Et stort flertall av den polske befolkningen er katolikker, og landet har i utgangspunktet en av Europas strengeste abortlover.

Grunnlovsdomstolens avgjørelse kom etter at flere høyreorienterte folkevalgte har tatt til orde for ytterligere innstramminger i abortlovgivningen. Også de mener at åpningen for å abortere fostre med skader er grunnlovsstridig.

Loven som åpner for slike aborter, ble innført i 1993. I henhold til denne loven er det også tillatt med abort når kvinnens liv er i fare og når graviditeten skyldes voldtekt eller andre ulovlige handlinger.(©NTB)

På forsiden nå