Stadig større andel av smittetilfeller i Danmark skyldes britisk mutant

Den mer smittsomme koronavarianten, B117, som først ble oppdaget i Storbritannia, står for en stigende andel av smittetilfellene i Danmark.

Saken oppdateres.

Av smittetilfeller i uke 3 som så langt er analysert, utgjør den britiske varianten 12,1 prosent av de positive tilfellene, viser tall fra Statens Serum Institut. Det er en økning fra 7,4 prosent og 4 prosent fra ukene før.

Det er et visst etterslep på tallene fordi det tar opp mot en uke å analysere de positive prøvene for å finne ut hvilken variant de inneholder.

Nedgang i smitte

Så langt er smittetilfeller kun for tre dager i uke 3 opptelt. Tallene gjelder til og med 20. januar. I absolutte tall var det flere mutanttilfeller uken før. I uke 3 er det så langt funnet 99 tilfeller mot 219 uken før.

Utviklingen må også ses i lys av et stort fall i antallet smittetilfeller generelt de siste ukene.

I alt er det registrert 632 tilfeller av B117 i Danmark. Det reelle tallet antas å være høyere fordi man fram til starten av 2021 kun har hatt kapasitet til å analysere en andel av de positive prøvene.

Danmark er for tiden i en omfattende nedstenging med stengte skoler, butikker og maks fem personer samlet.

Nye beregninger av smittsomhet

Den britiske mutanten er noe av årsaken til nedstengingen, men det er fortsatt uklart hvor smittsom den er.

I forrige uke offentliggjorde Statens Serum Institut en beregning som viser at det relative kontakttallet for B117 i forhold til vanlig koronavirus er 1,36.

Det betyr at varianten har en økt smittsomhet på 36 prosent. Men det er stor usikkerhet knyttet til beregningene. Det kan svinge mellom 19 og 53 prosent, og selv de spennet er usikkert, ifølge det danske folkehelseinstituttet.

I Storbritannia var det tidlig gjort beregninger som anslo at mutanten kunne være opp mot 70 prosent med smittsom.

(©NTB)

På forsiden nå