IMF skrur opp vekstforventningene etter pandemien

Det internasjonale pengefondet (IMF) øker sine vekstprognoser og tror på en økonomisk vekst på 6 prosent i verden i år. For Norge er prognosen 3,9 prosent.

Saken oppdateres.

Det globale anslaget i aprilutgaven av IMF-rapporten World Economic Outlook er et halvt prosentpoeng høyere enn i januar. For 2022 økes prognosen fra 4,2 til 4,4 prosent. Den høye veksten kommer etter en historisk nedtur på anslagsvis 3,3 prosent.

For Norge anslår IMF at bruttonasjonalprodukt falt med mer beskjedne 0,8 prosent i fjor. Etter en vekst på 3,9 prosent i år, venter de en noe større økning til neste år: 4 prosent.

Usikkerhet

Selv om det er stor usikkerhet om hvordan pandemien vil utvikle seg, er det i stadig større grad mulig å se en vei ut av helsekrisen og den økonomiske krisen, sier sjeføkonom Gita Gopinath i IMF om rapporten, som ble lagt fram tirsdag.

– Takket være forskningen får flere hundre millioner mennesker vaksine, og dette er ventet å sette fart på gjenreisingen i mange land senere i år. Økonomiene fortsetter også å tilpasse seg nye arbeidsmåter tross reduserte mobilitet, noe som gir en raskere gjenreising enn ventet, skriver hun.

Ifølge Gopinath har ekstra pengestøtte i de store økonomiene, særlig i USA, også bidratt til å bedre fremtidsutsiktene.

Ujevn utvikling

Samtidig påpeker IMF-toppen at store utfordringer gjenstår.

– Pandemien er ikke overvunnet ennå, og antall tilfeller akselererer i mange land. Det er også store forskjeller i hvor raskt det går å få økonomien på fote igjen – både mellom ulike land og internt i landene. Det går ikke så bra i land der vaksineutrullingen går saktere, der den politiske bistanden er begrenset og der man i større grad er avhengig av turisme, skriver Gopinath.

Ujevn gjenreising vil trolig føre til økende forskjeller i levestandard, advarer Gopinath. I lavinntektsland anslås tapet i BNP per capita til å bli på 5,7 prosent i perioden 2020-24, sammenlignet med prognoser fra før pandemien. For utviklingsøkonomier er prognosen et tap på 4,7 prosent, mens dette anslås å bli betydelig mindre – 2,3 prosent – i de avanserte økonomiene.

– Slike tap reverserer fremskrittene som er gjort innen fattigdomsreduksjon. I løpet av 2020 antas 95 millioner flere mennesker å ha havnet i ekstrem fattigdom, sammenlignet med anslag fra før pandemien, forteller IMF-toppen.

India skyter fart

India ligger i veksttoppen med en prognose på 12,5 prosent i år, fulgt av 6,9 prosent neste år etter et BNP-fall på 8 prosent i 2020. Kina, som opplevde en økonomisk vekst på 2,3 prosent i fjor, ligger an til å fortsette oppturen med 8,4 prosents vekst i år og 5,6 prosent til neste år.

Europa ligger samlet sett an til å vokse noe mer enn Norge: 4,5 prosent i år og 3,9 prosent i 2022. Til gjengjeld ble nedturen i 2020 på 5,2 prosent, ifølge IMF.

For Nord-Amerika anslår IMF en vekst på 6,1 prosent i år og 3,5 prosent neste år. For USA er prognosene henholdsvis 6,4 og 3,5 prosent.

(©NTB)

På forsiden nå