Mange land har skrotet planer om ny kullkraft

Over store deler av verden er planer om ny kullkraft blitt skrotet, ifølge en ny rapport. Nedgangen har vært på 76 prosent siden 2015.

Saken oppdateres.

Det er konklusjonen i rapporten fra tankesmiene E3G og Ember og organisasjonen Global Energy Monitor.

2015 var året da det store klimatoppmøtet i Paris ble holdt. Siden da har mengden nye kullplaner i verden nærmest kollapset.

Den planlagte nye kull-kapasiteten er redusert med 76 prosent, ifølge rapporten. 44 land har forpliktet seg til å ikke bygge flere kullkraftverk, mens 40 andre ikke har noen planer om å bygge flere slike anlegg.

Satt på pause

– Bare for fem år siden var det mange nye planlagte kullkraftverk. Men de fleste av disse er nå enten offisielt stanset eller satt på pause og vil trolig aldri bli bygget, sier Dave Jones fra Ember.

Kullkraft er en av verdens største kilder til utslipp av klimagassen CO2. Over en tredel av strømproduksjonen i verden er basert på kull, ifølge Det internasjonale energibyrået.

Denne andelen må reduseres kraftig om det skal være mulig å nå internasjonale klimamål. Mange land har derfor satt mål om kutt i kullkraften.

Sol og vind

Kampen mot klimaendringene har også ført til en kraftig satsing på fornybar energi i en rekke land. Storsatsingen har gjort sol- og vindkraft mye billigere.

Dermed er kullkraften gradvis blitt mindre konkurransedyktig, påpeker E3G. Tankesmia mener de som fortsatt vil satse på kull, risikerer å sitte igjen med ulønnsomme kraftverk.

Flesteparten av de nye kullprosjektene som fortsatt planlegges, befinner seg i Kina. Landet har verdens største klimautslipp og hele 53 prosent av all ny kull-kapasitet som er under utbygging.

Kursendring

Men også Kina, med sin gigantiske industrisektor og 1,4 milliarder innbyggere, har gjennomført en kursendring.

Omfanget av de nye planlagte kinesiske kull-prosjektene er redusert med 74 prosent, ifølge den nye rapporten. Også mange planlagte kinesiske kullkraftverk er blitt skrinlagt siden Parisavtalen ble undertegnet i 2015.

Samtidig åpner kinesiske myndigheter for mer bruk av kullkraft de neste årene. Først i 2026 er det planlagt en gradvis reduksjon i forbruket.

– Et dødsstøt

Etter den siste rapporten fra FNs klimapanel sa FNs generalsekretær António Guterres at bruken av både kull og olje må kuttes raskt.

– Denne rapporten må bli dødsstøtet for kull og fossile energikilder, før de ødelegger planeten vår, advarte han.

FN-sjefen mener også at verdens land må avslutte all leting etter fossilt brensel.

I november samles FNs medlemsland til et nytt klimatoppmøte i Glasgow i Skottland. Tankesmiene bak den nye kullrapporten ber alle land bruke anledningen til å forplikte seg til å skrote alle planer om ny kullkraft.

(©NTB)

På forsiden nå