Inflasjonen i Storbritannia opp til 3,2 prosent

Inflasjonen i Storbritannia økte i august til 3,2 prosent, ifølge offisielle tall.

Saken oppdateres.

Konsumprisindeksen utarbeidet av statistikkbyrået Office for National statistics (ONS) viser en tolvmånedersvekst som har steget kraftig fra juli, da den var på 2 prosent.

Økningen på 1,2 prosentpoeng er den største siden man begynte å føre statistikk over denne tolvmånedersserien i 1997. ONS antar at det er snakk om en kortvarig endring.

Når boligkostnadene for huseiere regnes med, var økningen det siste året også markant om enn noe mindre, opp 0,9 prosentpoeng til 3 prosent. Også denne oppgangen er trolig kortvarig, ifølge ONS.

Økte transportpriser er den største faktoren bak prisveksten og står ifølge ONS for 0,87 prosentpoeng. Det er stor mangel på lastebilsjåfører i Storbritannia, noe som har bidratt til problemer med varelevering – blant annet til landets supermarkeder – i kjølvannet av brexit og koronakrisen.

Statistikkbyrået trekker også fram restaurantpriser som en vesentlig faktor bak oppgangen. Et tiltak fra regjeringen for å hjelpe serveringsbransjen gjennom koronakrisen og oppfordre folk til å spise ute, bidro til reduserte priser på kafeer og restauranter i august 2020. I tillegg nøt sektoren godt av redusert moms.

(©NTB)

På forsiden nå