Kina lover nær 2 milliarder kroner til biologisk mangfold

Kina vil gi nesten 2 milliarder kroner til et nytt fond som skal sikre fortsatt biologisk mangfold i verdens utviklingsland.

Saken oppdateres.

Løftet ble kunngjort på FN-konferansen COP15 om beskyttelse av verdens økosystemer, som begynte mandag. 195 land samt EU deltar på møtene denne uken. Og det er duket for en ny samling i april neste år.

Målet er å bli enige om nye mål for hva som skal være oppnådd innen 2030 og 2050.

Kina har de siste årene satset på å spille en viktigere rolle internasjonalt når det gjelder beskyttelse av biologisk mangfold. Kinas bidrag til fondet er 1,5 milliarder yuan, som tilsvarer 1,98 milliarder kroner.

President Xi Jinping ber også alle andre land om å bidra til fondet.

Et viktig forslag som blir diskutert på konferansen, er det som omtales som «30 innen 30», som vil føre til at 30 prosent av verdens land- og havområder får vernestatus innen 2030.

For å nå dette målet, må verden bruke tre ganger så mye på beskyttelse av verdens økosystemer i tiåret fram mot 2030. Det vil si et beløp på nesten 3.000 milliarder kroner i året.

Enkelte rike land mener imidlertid at det nye fondet som Kina har kjempet for, er unødvendig ettersom FNs globale miljøprogram allerede hjelper utviklingsland med å finansiere grønne prosjekter.

Konvensjonen om biologisk mangfold (CBD) er signert at 195 land samt EU, men ikke av USA.

(©NTB)

På forsiden nå