Flere voldtektsanmeldelser i Danmark etter innføring av samtykkelov

Antall voldtektsanmeldelser i Danmark har steget markant etter at en ny samtykkelov trådte i kraft i januar.

Saken oppdateres.

Det viser tall fra politiet som avisa Politiken har sett nærmere på.

I 2021 var det fram til 6. desember kommet 1.973 anmeldelser. De tre foregående årene lå det samlede antallet per år rundt 1.400.

– Positivt

Analytiker Jonas Mannov ved Det Kriminalpræventive Råd mener det er den nye loven og debatten rundt den som har ført til endringen.

– Og det er positivt, for det betyr at flere overgrep blir anmeldt, sier Mannov til Politiken.

Rigspolitiet sier de ikke har analysert tallene, men viser også til endringen i loven om voldtekt.

Vold og trusler

Lovendringen betyr at det i dag er straffbart i Danmark å ha samleie med noen som ikke har gitt samtykke. Tidligere var det avgjørende om offeret var utsatt for vold, trusler eller utnyttet i en hjelpeløs tilstand.

Flere anmeldelser betyr ikke automatisk at flere blir dømt for voldtekt. Ofte er det ord mot ord i denne typen saker.

Flere siktelser

Men også antall voldtektssiktelser har steget i 2021. Fram til siste halvdel av november var det reist 1.315 siktelser.

Justisminister Nick Hækkerup mener det er oppsiktsvekkende at antallet anmeldelser og siktelser har steget mindre enn et år etter av lovendringen trådte i kraft.

– Det tyder på at den nye bestemmelsen, og som konsekvens et økt fokus på når det snakk om voldtekt, har medvirket til at sakene kommer fram i lyset, sier han i en uttalelse.


(©NTB)

På forsiden nå