Norske soldater skal ha utøvd vold mot sivile

Med slag og spark skal norske soldater i Afghanistan ha utøvd vold mot lokalbefolkningen, ifølge en masteroppgave i sosiologi fra Universitetet i Oslo.

Saken oppdateres.

– Denne informasjonen har vært krevende å håndtere fordi den inneholder alvorlige brudd på etiske regler som gjelder for soldater i internasjonal tjeneste, skriver forfatter Tom Christian Blix i masteroppgaven.

I oppgaven er syv soldater grundig intervjuet om forventninger og opplevelser i forbindelse med tjenesten i Afghanistan. I intervjuene ble Blix fortalt om episoder der norske soldater har sparket og slått lokale afghanere.

Hylseplukkere

Episodene skal ha funnet sted i forbindelse med trening på skytebanen. Under treningen kunne det komme flere titalls afghanere for å plukke tomhylser, men plukkerne var vanskelig å holde på avstand på tross av advarsler fra vaktene. Ifølge soldatene ble afghanere sparket og slått av norske soldater for at de skulle holde seg på avstand.

Intervjuene til masteroppgaven ble gjort i Norge før soldatene reiste nedover sommeren 2006, og fem måneder ut i tjenesten i QRF-styrken (utrykningsstyrken) i Mazar-e-Sharif. I oppgaven ønsker Blix å undersøke hvilke motiver og forventninger soldatene har på forhånd, og hva de faktisk har opplevd under tjenesten.

Fysisk vold mot lokale

Studiens mest krevende funn er det som fremkommer i intervjuene om utøvelse av fysisk vold mot lokale, skriver Blix i oppgaven. Voldsbruken er også ulovlig, norsk lov gjelder for norske soldater i Afghanistan.

Forfatteren har ikke grunnlag for å si at utøvelsen av «illegitim vold» har blitt et handlingsmønster, eller en del av hverdagen. Dette er ikke undersøkt, understreker Blix, som har bakgrunn fra Forsvaret. Han tjenestegjør for tiden som offiser i Afghanistan.

I forbindelse med publiseringen av masteroppgaven i mai i fjor, var Blix i flere samtaler med sentrale personer i Forsvaret om funnene.

– I disse møtene ble det diskutert hvordan disse funnene kunne bidra til å bedre opplæring hjemme. Samtidig ble det diskutert hvordan man kunne klare å unngå slike hendelser som skytebaneepisodene, opplyser Blix i en e-post til Adresseavisen.

Les også: - Aksepterer ikke vold

Offiser

Under intervjuene Blix gjorde i Afghanistan forteller en soldat om en episode på skytebanen. Han sier blant annet:

«Da måtte kollegaen min gå så langt at han måtte sparke til, jeg skal ikke gå i detalj, men han måtte gå fysisk til mot disse folkene. Og de hørte fortsatt ikke på ham og han måtte bare fjerne en og en fysisk. Du må gjerne bare sparke til dem alt det du kan og bare røske dem ned og hit og dit. Da går dem litt på avstand».

En annen soldat kommenterer hylseplukkingen:

«Det er jo for å overleve, og du har ikke lyst til å skade dem eller være slem mot dem, de er jo egentlig snille folk. Men så må du da».

Idealister

Blix gjør oppmerksom på at voldshandlinger ikke bare er et fenomen som beskrives å ha forekommet blant menige soldater.

– Det har også blitt fortalt om et tilfelle der en offiser av lavere grad banket opp lokale hylseplukkere. Dette gjør selvsagt fenomenet enda mer alvorlig, skriver Blix.

Soldatene som er intervjuet i forbindelse med oppgaven «Skivebom eller innertier?» gir uttrykk for at de delvis har idealistiske motiver for å melde seg til tjeneste i ISAF-styrken, og de ønsker å hjelpe en fattig befolkning. Også selvrealisering og en forventning om å oppleve spenning er viktig.

I Afghanistan møtte Blix syv skuffede soldater. De har opplevd lite, tilbringer mye tid i leiren og synes ikke de har fått hjulpet noen. Stort sett kjører soldatene rundt og ser folks elendighet på avstand. Kontakten med afghanere er nærmest fraværende. Frustrasjon og brustne illusjoner bidrar til fremvekst av negative holdninger både til Afghanistan og folket.

På den positive siden kommer de nære båndene til kamerater og samholdet i gruppen, eksotiske kjøreturer og god forpleining i leiren. Tross skuffelser og brustne illusjoner er soldatene alt i alt svært fornøyd med kontingentens og egen innsats.

SI DIN MENING: Bør Norge ha styrker i Afghanistan?

Feil signal

Blix mener voldshandlinger kan bidra til å underminere budskapet om demokratisering og menneskerettigheter. Han skriver:

– Det blir forskjell på liv og lære, og selve budskapet som kan oppfattes og spres videre av de lokale som har vært utsatt for eller vitne til disse handlingene, er at det er makta som rår, også blant de som «preker om verdier».

Blix tror at soldater som begår voldshandlinger kanskje ubevisst tilpasser seg til det de oppfatter som den afghanske måten å håndtere utfordringer på, nemlig med vold. Han viser til en setning i Hærens håndbok for styrkebeskyttelse i Afghanistan: «Det er vanlig med fysiske avstraffelser. Banking og sparking av barn kan sees». Fysisk vold kan gis et skinn av legitimitet dersom det ikke tydelig presiseres at volden er illegitim, og en slik presisering mangler i håndboka, påpeker Blix.

En annen måte å se volden på, er at soldatene bruker den som kommunikasjonsform, uttaler forfatteren. I mangel av et felles språk og forståelse av afghansk kultur, tyr soldatene til vold for å nå frem. Den afghanske formen er mest effektiv i Afghanistan.

 
På forsiden nå