Brende sier nei til forbud mot atomvåpen

Regjeringen vil ikke støtte et internasjonalt krav om forbud mot atomvåpen. Utenriksminister Børge Brende (H) mener en slik støtte vil være i strid med Norges NATO-forpliktelser.

Utenriksminister Børge Brende (H) vil ikke forplikte Norge til å støtte et internasjonalt forbud mot atomvåpen. Her fotografert på reise i Colombia. 

Saken oppdateres.

Arbeidet med et slikt forbud var en av den rødgrønne regjeringens satsinger i utenrikspolitikken, men i et skriftlig svar på en henvendelse fra Anniken Huitfeldt (Ap) bekrefter Brende at den nye regjeringen endrer politikk på dette området, skriver Klassekampen.

Henvendelsen gjaldt om Norge vil støtte forslaget til regjeringen i Østerrike, som for to uker siden ga et løfte om at landet skal jobbe for et folkerettslig forbud mot atomvåpen. En rekke land har forpliktet seg til løftet, men det kommer Norge ikke til å gjøre.

I svaret til Huitfeldt skriver Brende at «det politiske grunnlaget for et forbud mot kjernevåpen» ikke er til stede. Han konkluderer med at norsk støtte til et slikt internasjonalt forbud bryter med Norges forpliktelser som NATO-land.

Huitfeldt er skuffet over regjeringens syn.

– Utenriksministeren burde inntatt en mer offensiv holdning til det arbeidet som pågår. Norge bør gå i bresjen for en ny giv i det internasjonale nedrustningsarbeidet med sikte på å få en internasjonal avtale, mener hun.

Venstre-politiker Sveinung Rotevatn mener at regjeringen legger til grunn en «vel streng tolkning av hvilket handlingsrom vi har som NATO-medlem» og viser til at det er flertall på Stortinget for en mer offensiv nedrustningspolitikk.

På forsiden nå