Denne kan privatpersoner bruke

Høyesterett i USA slår fast at amerikanere har rett til å eie og bære våpen til privat bruk.

Saken oppdateres.

Det er første gang domstolen gjør det klart at denne grunnlovsfestede retten gjelder enkeltpersoner.

Individuell rett


Høyesterett vurderte hvorvidt retten til å eie og bære våpen, som er nedfelt i et tillegg til den amerikanske grunnloven, er en individuell eller kollektiv rettighet knyttet til folk som tjenestegjør i statlige militser.

Jevnt

Med fem mot fire stemmer kom dommerne torsdag fram til at grunnlovstillegget verner om en individuell rett. Dermed avviste retten også et 32 år gammelt forbud mot håndvåpen i hovedstaden Washington D.C. Det er første gang på nesten 70 år at høyesterett har tatt for seg grunnlovstillegget om retten til å eie og bære våpen.

På forsiden nå