Marinejegere mot pirater

Fregatten KNM Fridtjof Nansen har med seg spesialstyrker til Adenbukta.

Saken oppdateres.

Beslutningen om å delta i den EU-styrte Operasjon Atalanta i en periode på seks måneder ble tatt av regjeringen i februar. Siden da har tiden vært brukt til skyteøvelser, utrustning av fregatten og simulering av ulike typer hendelser som kan oppstå når et sivilt handelsskip blir truet av pirater.

Selv om piratvirksomheten utenfor kysten av Somalia har vært sterkt økende i 2009, frykter ikke forsvarsledelsen av norske liv skal gå tapt. Flere land har krigsskip i området, og det har vært en rekke konfrontasjoner mellom pirater og vestlige spesialsoldater på hurtiggående båter. Men ingen er blitt drept. Piratene har trolig heller ikke tatt livet av noen gisler.

Fram til utgangen av juni er 240 skip blitt angrepet på verdensbasis, ifølge Det internasjonale maritime byrået (IMB). Av disse er 31 gjennomførte kapringer. Tallene er dobbelt så høye som i 2008, og det er i somalisk farvann økningen har vært størst, det er også her de aller fleste kapringene skjer.

Beskytte nødhjelp

Hovedjobben for KNM Fridtjof Nansen blir beskyttelse av leveransene fra FNs matvareprogram til det lutfattige og kaotiske landet. Men mye tid vil også gå med til eskortetjeneste for sivile handelsskip og overvåking av skipsleier i de mest utsatte farvannene.

Forsvarsledelsen mener at det norske oppdraget kan utføres bedre ved at fregatten utrustes med spesialsoldater fra Marinejegerkommandoen og Sjøforsvarets nye og ultraraske gummibåter (RIB). Disse kan komme opp i 70 knops fart. Meningen er på drive en framskutt avskrekkingspolitikk overfor de enkle, men langtrekkende motorbåtene som piratene bruker.

KNM Fridtjof Nansen vil ikke ha helikopter om bord, ettersom NH-90-prosjektet er ekstremt forsinket. Helikoptrene ble bestilt i 2001, med avtalt levering av det første i 2004. Ennå har ikke det skjedd. Men forsvarsledelsen toner ned problemet ved å vise til at flere fartøy i EU-styrken har helikopterkapasitet.

Overfor NTB blir det bekreftet at den norske fregatten gjennom marinejegerkomponenten vil ha bordingskapasitet. Det er imidlertid uklart om det bare blir snakk om å borde piratbåtene, eller om operasjonsledelsen vil vurdere å borde handelsskip som piratene allerede har tiltvunget seg kontrollen over.

Farlig

Dette blir i så fall en meget farlig situasjon, som ikke noe lands marinefartøyer i området har innlatt seg på. Ut over de rent operative utfordringene, utløser den typen gjenerobring en rekke juridiske problemer, om blant annet maktutøvelse på et fremmed lands skip.

Selv om Operasjon Atalanta styres fra London og har sjømilitær ledelse på en spansk fregatt i området, er det norske myndigheter som har det avgjørende ordet hvis det kommer til deltakelse i skarpe operasjoner.

KNM Fridtjof Nansen er blitt utstyrt for å ta hånd om pirater som eventuelt blir pågrepet av marinejegerne. På dekket er det montert provisoriske lugarer med køyesenger og «luftegårder» med gittervegger. Her vil de pågrepne bli holdt inntil det blir klart hvor de skal settes i land og sendes for videre fengsling og rettsforfølgelse.

Så langt har det vært vanskelig å få dette til, ettersom det ikke har vært noen opplagt myndighet å levere piratene til. Somalia har ikke et fungerende rettsvesen, men nå har nabolandet Kenya sagt seg villig til å stille en del av dem for retten. Et forslag fra Nederland om opprettelse av en egen internasjonal domstol i regionen ser ikke ut til å få tilslutning.

 
På forsiden nå