Planlegger Palestinapoliti

På oppdrag fra Utenriksdepartementet vurderer tidligere PST-sjef Arnstein Øverkil hvordan Norge kan bygge opp en ny palestinsk sikkerhetsstyrke.

I det stille har den svært erfarne og trønderske politimannen kartlagt «mulige norske bidrag til å reetablere palestinsk politi».

Øverkils rapport er nå til vurdering i Utenriksdepartementet (UD), men ikke registrert i UDs offentlige postliste. I rapporten skisserer han hvordan Norge kan bidra med både materiell og personell.

-  Jeg har levert min rapport om mulige norske bidrag til å reetablere palestinsk politi. Men jeg vil ikke uttale meg om hva forslagene konkret innebærer, fordi UD ikke har tatt noe endelig standpunkt og fordi jeg ikke har snakket med palestinske myndigheter om detaljene i planen, sier Øverkil til Adresseavisen.