Planlegger Palestinapoliti

På oppdrag fra Utenriksdepartementet vurderer tidligere PST-sjef Arnstein Øverkil hvordan Norge kan bygge opp en ny palestinsk sikkerhetsstyrke.

Saken oppdateres.

I det stille har den svært erfarne og trønderske politimannen kartlagt «mulige norske bidrag til å reetablere palestinsk politi».

Øverkils rapport er nå til vurdering i Utenriksdepartementet (UD), men ikke registrert i UDs offentlige postliste. I rapporten skisserer han hvordan Norge kan bidra med både materiell og personell.

-  Jeg har levert min rapport om mulige norske bidrag til å reetablere palestinsk politi. Men jeg vil ikke uttale meg om hva forslagene konkret innebærer, fordi UD ikke har tatt noe endelig standpunkt og fordi jeg ikke har snakket med palestinske myndigheter om detaljene i planen, sier Øverkil til Adresseavisen.

Høyeste plan

Han bekrefter imidlertid å ha hatt en rekke møter med de helt sentrale aktørerene i Midtøsten den siste tiden.

- Dette er koordinert med EU, USA og Egypt, og det er viktig å understreke at forslaget passer inn i det de skal bidra med. Jeg har snakket med dem som er de rette å snakke med. Det har vist seg at mange av mine tidligere kontakter er nyttige også i denne prosessen, konstaterer Øverkil.

UD har signalisert overfor ham at en beslutning om Norges engasjement i sikkerhetsstyrken vil bli tatt om svært kort tid. Fra UD-hold antydes det at Øverkil kan få en sentral rolle også fremover.

Arafats rådgiver

Gjennom ti år har Øverkil fra Hegra i Nord-Trøndelag stått midt oppe i palestinakonflikten. Han har også tidligere vært Yasser Arafats politisjef og personlige rådgiver.

Før den siste intifadaen støtte Norge med en kriminalteknisk lab og etableringen av en palestinsk politiskole. Lab-en ble bombet, skolen aldri fullført.

UD vil ikke fortelle hvor tungt norske myndigheter nå vil gå inn i oppbyggingen av et fungerende politivesen i regionen, men går langt i å si at samarbeidet kan bli svært omfattende.

- Arnstein Øverkil er ikke en mann som brukes til å bygge skoler og laboratorium, for å si det sånn. Han har sett på det politiske i dette, sier avdelingsdirektør Lasse Bjørn Johannessen i UD.

Beskutt

Siden midten av 1990-tallet var Øverkil leder for Den internasjonale observatørstyrken i Hebron (TIPH), og opplevde så sent som 2002 å miste to kolleger under et angrep på styrken.

- De skjøt mot oss med tungt og lett, og to av oss ble drept . . . Det satte en støkk i meg, jeg har tross alt ansvaret for styrken og sikkerheten. Jeg begynte å tenke annerledes etter det, fortalte Øverkil til Uke-Adressa for tre år siden.

Som rådgiver overfor den palestinske selvstyremyndigheten greide han å få Israel og palestinerne til å samarbeide til en viss grad om felles politipatruljer og godta en kommandostruktur med internasjonale overordnede.

Etter intifadaen startet deltok han i den tekniske staben til Mitchell-komiteen, som skulle finne årsakene til voldsutbruddet. Staben var i ferd med å velte hele aksepten da de på egen hånd gikk opp på Tempelplassen, uten israelsk godkjennelse eller eskorte.

Øverkil (68) ble konstituert som sjef for Politiets sikkerhetstjeneste (PST) etter Per Sefland i august 2003. Han har tidligere vært politimester i Asker og Bærum politidistrikt. I dag er han tilknyttet Politidirektoratet.

Stjørdalingen Arnstein Øverkil er på nytt i Midtøsten for å hjelpe den palestinske selvstyremyndigheten med å etablere egne politistryker. Den tidligere sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har jobbet i det stille og på absolutt internasjonalt toppnivå.

 
Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå