EU vil vaksinere 70 prosent av den voksne befolkningen innen sommeren