Forsker: Mosul kan ende som Berlin etter andre verdenskrig