Veksten var svakere enn ventet og reflekterer at økonomien presses av høye renter.

Likevel er det lite som tyder på at sentralbanken Federal Reserve kommer til å kutte renta før i september ettersom inflasjonstakten øker.

I snitt hadde økonomer ventet en vekst i BNP på 2,4 prosent i første kvartal etter at økonomien vokste med 3,4 prosent i fjorårets siste kvartal.