Terrorfrykt gir høy beredskap på Berlins flyplasser