Tyskland positive til at USA stanser flytting av styrker fra landet