Seks av ti svensker vil forby fortjeneste på velferd