«Discovery» har klarsignal for å dra tilbake til jorda