Raffineriet, som ennå ikke er ferdigbygd, ligger i Dos Bocas i López Obradors hjemstat Tabasco. Ved innvielsen skrøt han av at han ikke hører på dem som hevder at oljeæraen er over.

Regjeringen til López Obrador er så innstilt på å fortsette oljeutvinningen, og så skeptisk til private tiltak for fornybar energi, at den fredag også avviste en søknad fra Audi om å bygge et solcellenanlegg på en av fabrikkene deres i landet.

Det nye raffineriet er ledd i López Obradors strategi for å gjøre Mexico selvforsynt med bensin, som lenge har måttet importeres.

- Vi har ikke brydd oss om sirensangen, røstene som mener at oljeæraen er over og at elektriske biler og fornybar energi er på vei i stor skala, sa López Obrador.

Han har også innført begrensninger på hvor mye elektrisitet private selskaper som bruker fornybar energi, kan selge, og prioritert dem bak statseide kraftverk som ofte baseres på skitnere fossile energikilder.