Forslaget ble kunngjort torsdag på 50-årsjubileet til borgerrettighetsloven Tittel IX. Loven ble innført i 1972 og forbyr kjønnsbasert diskriminering i alle skoler eller utdanningsprogram som mottar midler fra den føderale regjeringen.

Administrasjonen foreslår blant annet å utvide beskyttelsen for LHBT-studenter, styrke rettighetene til overgrepsofre og utvide skolens ansvar i håndteringen av seksuelle overgrep.

Det er første gang Tittel IX-loven formelt vil beskytte LHBT-studenter. Definisjonen av seksuelle overgrep vil også bli utvidet til å dekke et bredere spekter av forseelser.

Erstatte Trump-regler

Det er imidlertid ventet stor motstand fra konservative, særlig i delene om rettighetene til transkjønnede. Derfor vil reglene antakeligvis ikke tre i kraft før neste år.

Dersom lovendringene blir vedtatt er det andre gang på to år at Tittel IX-loven endres. Forslaget skal erstatte et sett med regler som ble innført under Trump-administrasjonen.

Motstanderne av disse reglene mener de går for langt i å støtte studentene som anklages for overgrep, og at det går på bekostning av ofrene. Det var daværende utdanningssekretær Betsy DeVos som innførte reglene.

Når Biden-administrasjonen kunngjorde det nye lovforslaget sa de at DeVos' regler «svekker beskyttelsen til overlevende etter seksuelle overgrep og undergraver løftet om en utdanning fri for diskriminering».

Målet: Full likestilling

I det nye regelverket vil skolene bli pålagt å ta tak i alle saker om forseelser som bidrar til å skape et «fiendtlig miljø» for studenter, selv om hendelsene skjer utenfor skolens områder.

Dessuten vil de fleste ansatte ved utdanningsinstitusjoner bli pålagt å varsle tjenestepersoner dersom de blir opplyst om kjønnsdiskriminering.

– Når vi ser mot de neste 50 årene er jeg opptatt av å fortsette denne utviklingen og arbeidet med å oppnå full likestilling. Vi skal inkludere og vise verdighet for alle kvinner og jenter, LGBT-amerikanere, studenter og alle amerikanere, sa Biden i en uttalelse.