Mange savnet etter angrep på flyktningbåt utenfor Libya