- Nytt bosetningsprosjekt underveis i Øst-Jerusalem