Norske barn om oppholdet i Syria: Det var kuler og krig