Etter møtevirksomhet i over fem timer ble det onsdag ettermiddag klart hvordan maktfordelingen av det nye Trøndelag blir.

AP og Sp har rent flertall i fylket, og det er også disse partiene som naturlig nok stikker av med de fleste topp-posisjonene.

Sandvik og Hallem

Tore O. Sandvik (Ap) blir historisk ved å bli fylkets første ordfører. Tomas Iver Hallem (Sp) blir varaordfører. Anne Marit Mevassvik blir Aps gruppeleder i fylkestinget.

Det har vært en kjent hemmelighet en stund at dette ble utfallet, men det er først nå Sandvik kan fortelle om det:

- Jeg er ydmyk, og har et intenst ønske om å komme igang. Nå har vi toppet laget, og skal gjøre en god jobb for Trøndelag, sier han.

Duoen sier det har vært "en prosess" som førte til at dette ble fordelingen, og ingen vil tidfeste når det ble klart.

Ikke skuffet

Mevassvik bedyrer at det ikke er et nederlag for henne å ikke bli fylkesordfører. Som gruppeleder for 31 Ap-folk i fylkestinget, får hun enorm makt.

- Jeg er kjempefornøyd med denne løsningen, og ikke skuffet. Nå er jeg glad for at vi har dette på plass. Nå skal vi fortsette med å ha fokus på å bygge nye Trøndelag, sier Mevassvik.

78 personer i fylkestinget

Fylkestinget skal bestå av 78 personer, og det blir et fylkesutvalg på 15 personer. Det blir fem hovedutvalg som Ap og Sp har fordelt seg imellom. I hvert utvalg er det to nestledere.

Selve konstitueringen av det nye fylkestinget for Trøndelag fylkeskommune skjer på Stiklestad 18. oktober.

Slik er fordelingen

* Utvalg for utdanning (15 medlemmer)

Leder: Hanne Moe Bjørnbet (Ap)

Nestleder: Sp (ikke klart) og opposisjon

* Utvalg for Kultur (15 medlemmer).

Leder: May Britt Lagesen (Ap)

Nestleder: Jan Bojer Vindheim (MDG) og opposisjon

* Utvalg for Næring (15 medlemmer)

Leder: Terje Sørvik (Ap)

Nestleder: Stig Klomsten (Ap) og opposisjon

* Utvalg for Transport/Kollektiv (13 medlemmer)

Leder: Per Olav Skurdal Hopsø (Ap)

Nestleder: Karin Bjørkhaug (KrF) og opposisjon

* Utvalg for Veg (13 medlemmer)

Leder: Gunn Iversen Stokke (Sp)

Nestleder: Jan Inge Kaspersen (Ap) og Torgeir Strøm (SV)

Kontrollkomiteens leder går til opposisjon, og der får Ap nestledervervet.

Med denne løsningen får opposisjonen fire nestledere som de må de må fordele seg imellom.

Hopsø tilbake

-  Vi har sittet lenge, og diskutert modeller for hvordan vi skal plassere de rette folkene for å drive politikk. Det er også en del politikere som har hatt godtgjørelse, som måtte få fortsette med det. Det tok litt tid å fordele dette, men nå er det meste klart slik at det nærmest er likt som det var før sammenslåingen, sier Jon Inge Kaspersen, gruppeleder for Ap i arbeidsutvalget.

Per Olav Skurdal Hopsø tilbake fra jobb ved partikontoret i Oslo, og rett inn som utvalgsleder, er Kaspersen ute av fyklksutvalget.

- Det har jeg ingen problemer med. Vi fordeler oss slik at det er best for partiet, sier han.

Ingen fylkesleder-avklaring

Arbeiderpartiet skal også velge hvem som skal lede nye Trøndelag Ap, som blir landets største Ap-lag. I dag er det Karianne Tung i sør og Anne Marit Mevassvik i nord som leder hvert sitt fylkeslag, og disse er også kandidater til å overta den nye, samlede partilaget. Onsdag ettermiddag samlet interimsstyret - som består av seks fra nord og seks fra sør- seg. Der ble det klart at partiet avventer avgjørelsen.

- Vi har hatt fullt fokus på forhandlinger om fylkestinget, og har ikke brukt tid på fylkesledervervet. Interimsstyret ønsker mer tid, men vi håper at det er klart til neste møte i slutten av denne måneden, sier Tung.

Men Arbeiderpartiets gruppestyre er klart:

Anne Marit Mevassvik   - Gruppeleder

Jan Inge Kaspersen         - Gruppenestleder og utvalgsnestleder

Tore O. Sandvik              - Fylkesordfører

Hanne Moe Bjørnbet     - Utvalgsleder

Terje Sørvik                    - Utvalgsleder

May Britt Lagesen          - Utvalgsleder

Per Olav Skurdal Hopsø - Utvalgsleder