Kirkens Nødhjelp frykter store ødeleggelser i Haiti