Storbritannia vil bli del av frihandelsavtale for Stillehavsregionen