Norge har sendt ekstra personell til feltsykehus i Kabul