St. Petersburg-mistenkt har delvis erkjent medvirkning