Svenske forskere: Viruset og restriksjoner dreper like mange