FN-medlemmene vedtok forslag om innskjerping av vetoretten