WHO: Klimaendringene påvirker folks psykiske helse negativt