Russland får refs for håndtering av massakre i Polen