Skjerpet sikkerhet etter mystisk bilpåkjørsel i Beijing