Macron ber landene med de største klimautslippene skjerpe seg