USA fordømmer oppløsning av nyhetsmedium i Hongkong