India sender nødproviant til arbeidsløse i utlandet