- USA legger altfor stor vekt på bruk av militærmakt