Samtalene blir de første mellom de to utsendingene, og de første mellom USA og Kina om klima, siden FNs klimatoppmøte i fjor, skriver nyhetsbyrået AFP.

På klimatoppmøtet ble verdens land for første gang enige om å på sikt gå bort fra fossile energikilder. Før det møtet møttes Liu og Podestas forgjengere i California for samtaler som kulminerte med en felles uttalelse fra de to landene med størst utslipp av klimagasser.

Ifølge Kina planlegger de to en «dyptgående meningsutveksling» om enigheten som ble inngått på klimatoppmøtet, og de vil også diskutere hvordan de kan «fremme kinesisk-amerikansk klimasamarbeid for å oppnå praktiske resultater».