Opprettelse av Trondheim bys hederspris sto på sakskartet for politikerne i formannskapet i Trondheim onsdag.

Saken hadde på forhånd vakt oppsikt etter at gammelordfører Marvin Wiseth (H) gikk ut og slaktet opplegget. Rådmannen foreslår å forandre ordningen med æresborgere til en ny pris: Trondheim bys hederspris.

Høres rimelig ut

Elin Marie Andreassen (FrP) fremmet forslag om å utsette saken:

- Vi vil rett og slett ha en diskusjon i partigruppa. Kanskje vil vi endre sammensetningen av juryen som skal vurdere hvem som bør få prisen, og vi vil også vurdere om det riktig å bruke 400 000 kroner på dette, sier Andreassen, som synes rådmannens forslag høres rimelig ut.

Arve Tellefsen er en av to æresborgere av Trondheim i dag, og til Adresseavisen sa han onsdag at han støtter rådmannens forslag:

- Jeg gir gjerne avkall på tittelen, og synes en hederspris som flere kan få, passer Trondheim bedre, sa Tellefsen.

En pyntet statue av æresborger Arve Tellefsen. Foto: Øyvind Lein

Rådmann Morten Wolden forsvarer også det opplegget de har lagt frem.

- Vi har med jevne mellomrom fått forslag til nye æresborgere i Trondheim, men det har ikke blitt noen flere siden 1997. Det er litt vanskelige saker å ta tak i. Hvis et forslag blir drøftet offentlig og man blir nedstemt etterpå, så er det ikke så koselig for en person som man egentlig vil løfte frem, men som man så mener ikke oppfyller kriteriene for æresborger, sier Wolden.

Les Adresseavisens leder: Trondheim bør fortsatt ha æresborgere

Æresborgerprosjektet startet i 1993. I forbindelse med byjubileet i 1997 fikk tre trondhjemmere tittelen: Skuespiller Liv Ullmann, fiolinist Arve Tellefsen og skøyteløper Hjalmar Andersen. Andersen døde i 2013.

- Hvorfor kommer dere med dette endringsforslaget akkurat nå?

- Det har vært drøftet politisk. Det har dessuten vært en del oppmerksomhet rundt æresborgerne i det siste, da den ene gikk bort for noen år siden, og så har det vært to bursdager for Ullmann og Tellefsen. Det har vært grunnlag for å se på ordningen igjen, sier Wolden.

Trenger mer tid

Rådmannen har forståelse for at politikerne vil bruke mer tid på saken.

- Det er jo en ganske viktig avgjørelse. Ingen andre storbyer har æresborgere, men de har ulike typer hederspriser. Jeg mener en hederspris burde henge like høyt som æresborger, men man kan gå bredere ut. Det behøver ikke å være en kjendis som får prisen, men noen som har gjort en fantastisk innsats på noe som ikke er så oppe i dagen, sier Wolden.

- Du er på linje med Arve Tellefsen her?

- Jeg er helt på linje med han. Og det er ikke snakk om at han skal gi tilbake æresborgerbeviset, han fortjener det i stor grad, sier Wolden.

- Tellefsen synes en hederspris som flere kan få, passer best til Trondheim?

- Det synes jeg var godt sagt, sier Wolden.