Pfizer-Biontech ber EU om å få bruke koronavaksinen på barn ned til tolv år